Yrityksille / kilpailutukset

Hankinnat

Tällä hetkellä hankkeessa ei ole avoimia tarjouspyyntöjä.

Aiemmin pyydetyt tarjoukset

Vuonna 2019 toteutuneet hankinnat

 • Kaavojen arkistoinnin selvitys. Toteuttajana KPMG Oy Ab. (9/2019 - 12/2019). 
 • Selvitys kaavan pohjakartasta. Toteuttajana FCG suunnittelu ja tekniikka Oy. (10/2019 - 12/2019).
 • Tietomallipohjaisen kaavan versionhallinta ja validointi. Otso Helenius, otso.dev. (9/2019 - 12/2019).

Vuonna 2018 toteutuneet hankinnat

 • Kuntapilotit: tulevaisuuden tietomallipohjainen asemakaava ja kaavan pohjakartta. Toteuttajina Sitowise, Trimble, Symetri & AE Partners. 284 211 € (8/2018 – 6/2019)

 • Kaavojen digitoinnin selvitys. Toteuttajina Ramboll & Ubigu, 56 800 EUR (8/2018 – 12/2018)

Vuonna 2017 toteutuneet hankinnat

 • Valmisteluvaiheen konsultaatio / tietotekniset vaatimukset, Evolta Oy, 14 000 EUR (06/2017-08/2017)

  • Työpakettien teknisen tietosisällön määrittelytyö

 • Tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen kansainväliset vähimmäisvaatimukset, Gispo Oy, 22 475 EUR (09/2017-11/2017)

  • Tavoitteena on ensisijaisesti tarkistaa, että nykyisten kansallisesti kehitettyjen tietomallien kyvykkyys vastaa kansainvälisiin vaatimuksiin. Ensisijaisesti vähimmäisvaatimuksia peilataan Inspire-direktiivin vaatimuksiin, mutta vähimmäisvaatimuksia tutkitaan myös alan kansainvälisistä standardeista.

  • Tavoitteena on lisäksi muodostaa ensimmäinen käsitys siitä, millaisia maankäyttöpäätöstietoja tulevaisuuden suunnittelujärjestelmässä on julkisen hallinnon digiperiaateet, rakennetun ympäristön digiperiaatteet ja kansainväliset standardit huomioiden.

  • Keskeisenä tavoitteena on myös esittää perusteltu käsitys siitä, voidaanko nykyisten kansallisten KuntaGML-tietomallien pohjalta rakentaa tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen tietomallit vai tuleeko laatia uudet tietomallit laajentaen kansainvälisiä tietomalleja kansallisilla tarpeilla.

  • Harmonisoinnin tavoitteena on varmistaa nykyisten kansallisesti kehitettyjen tietomallien kyvykkyys tuottaa kuntien tietolähteistä koostamalla Inspire-velvoitteiden mukaisesti Maankäyttö-, Aluehallinnan, rajoitusten ja säätelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt sekä Suojelualueet - teemat.

  • Tarjouspyyntö: Työpaketti 3A tehtäväkuvaus

 • Tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän tietomallipohjaisen asemakaavan ja kaavan uuden pohjakartan teknisten vaatimusten asiantuntijapalvelut, Suomen Paikkatietokonsultit Oy & Spatineo Oy, 58 650 EUR (27.10.2017-31.08.2019)

  • Valmisteluvaiheessa kuvattujen työpakettien TP3B-C ja TP4 tietosisältöjen tarkentaminen tarjouskilpailutusta varten yhdessä ympäristöministeriön kanssa. Avoimen lähdekoodin periaatteiden saavuttaminen ja tarvittavien palveluiden varmistaminen osana Paikkatietoalustaa.

  • Konsultoivat ja ohjaavat tehtävät pilottiprojektissa sekä avoimella lähdekoodilla tehtyjen ratkaisujen evaluointi, läpikäynti ja katselmointi

  • Rajapintojen ja tietomallien elinkaaren hallintamallien määrittäminen

  • Koulutus- ja viestintämateriaalin tietosisällön suunnittelu ja laadinta kunnille ja muille keskeisille organisaatioille avoimen lähdekoodin rollista ja ratkaisuista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän kokonaisuudessa

  • Tarjouspyyntö: Työpaketti 3 asiantuntijapalvelut