Maankäyttöpäätöstietojen vähimmäisvaatimukset Paikkatietoalustalle (TP4)

Maankäyttöpäätöstietojen vähimmäisvaatimukset Paikkatietoalustalle määritellään, jotta maankäyttöpäätöstiedot voidaan saattaa tarpeellisten palveluiden kautta saataville.

Työ toteutetaan osana kuntapilottia.

Mitä hankkeessa tapahtuu nyt?

Työ on valmis ja sen lopputulokset ovat luettavissa Kuntapilotin loppuraportista.

Aikataulu

kesä 2018 - kesä 2019

Tavoitteet

Tavoitteena on määritellä maankäyttöpäätöstietojen osalta Paikkatietoalustalle asetettavat vähimmäisvaatimukset seuraavien alustan tarjoamien palveluiden osalta:

 1. Latauspalvelun vaatimukset ja määritykset
 2. Muutostietopalvelun vaatimukset ja määritykset tiedontuottajan rajapinnasta (pilotoidaan myös asemakaavan rajapintajulkaisussa).
 3. ID:n hallintapalvelun vaatimukset ja määritykset
 4. Laatuvahtipalvelun vaatimukset ja määritykset, joka validoi skeeman ja tietojen laadun, mahdollistetaan myös automaattinen korjaus
 5. Yhteisten tietoaineistojen tietokantatoteutuksen vaatimukset ja määritykset
 6. Luettelopalvelu
 7. Metatietopalvelu
 8. Muutostietopalvelu käyttäjille
 9. Latauspalvelut sisältäen myös sovellusrajapinnat (APIt)
 10. Katselupalvelun vaatimukset ja määritykset

Vaatimusten ja määritysten tekninen toteutus tehdään erikseen Paikkatietoalusta-hankkeen Tekninen alusta -osahankkeessa.

Tutkimuskysymykset

Työpaketissa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Mitkä ovat latauspalvelun vaatimukset ja määritykset?
 • Mitkä ovat muutostietopalvelun vaatimukset ja määritykset tiedontuottajan rajapinnasta?
 • Mitkä ovat ID:n hallintapalvelun vaatimukset ja määritykset?
 • Mitkä ovat laatuvahtipalvelun vaatimukset ja määritykset, joka validoi skeeman ja tietojen laadun?
 • Mahdollistetaanko myös automaattinen korjaus?
 • Mitkä ovat yhteisten tietoaineistojen tietokantatoteutuksen vaatimukset ja määritykset?
 • Mitä vaaditaan luettelo-, metatieto- ja muutostietopalveluilta?
 • Mitä vaaditaan latauspalveluilta, sisältäen myös sovellusrajapinnat (APIt)?
 • Mitä ovat katselupalvelun vaatimukset ja määritykset?

Lopputuote

Laaditaan Maankäyttöpäätökset-hankkeen vähimmäisvaatimukset Paikkatietoalustalle. Vähimmäisvaatimusten tekninen toteutus tehdään Paikkatietoalusta-hankkeen Tekninen alusta -osahankkeessa.