Työpakettioptiot

Työpakettioptioita ovat suunnitellut työpaketit, joiden rahoitus ei ole vielä varmistunut. Optiot ovat rakennetun ympäristön digitalisaation ja paikkatietoalan kannalta vaikuttavuudeltaan keskeisiä. Erilaisia rahoitusmahdollisuuksia tutkitaan työpakettien toteuttamiseksi.