Tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen kansainväliset vähimmäisvaatimukset

Työssä laadittiin selvitys niistä kansallisista maankäyttöpäätöksiä koskevista tiedoista, joita EU:n Inspire-direktiivin velvoitteisiin kuuluu. Selvityksen tarkoituksena oli varmistaa, että kansallisesti kehitetyt tietomallit ovat kansainvälisten standardien mukaisia. Tässä työssä em. tietomalleja kehitettiin edelleen julkisen hallinnon digiperiaatteiden ja rakennetun ympäristön digiperiaatteiden mukaisesti. Työn tulokset toimivat pohjana kuntapiloteille.

Mitä hankkeessa tapahtuu nyt?

Työ on valmis ja sen loppuraportti on liitteineen luettavissa alta.

Loppuraportti (pdf)

Liite 1: INSPIRE ja maankäyttöpäätöstiedot (pdf)

Liite 2: Koodiluetteloihin liittyvät ehdotukset (pdf)

Liite 3: Kansallisten maankäyttöpäätöstietojen tietomallien vastaavuus INSPIRE-tietomalleihin (pdf)

Liite 3.1: KuntaGML asemakaava ja yleiskaava HILUCS & HCSLR (xlsx)

Liite 4: Kansallisten maankäyttöpäätöstietojen tietomallien arviointi (pdf)

Liite 4.1: Kustannushyötyanalyysi - kansallisen tietomallin kehittäminen (xlsx)

Hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet YM, MMM, SYKE, MML, Kuntaliitto ja Helsingin kaupunki. Lisäksi työ on ollut kommentoitavana sidosryhmissä.

Aikataulu

09/2017-11/2017

Tavoitteet

Tavoitteena on ensisijaisesti tarkistaa, että nykyisten kansallisesti kehitettyjen tietomallien kyvykkyys vastaa kansainvälisiin vaatimuksiin. Ensisijaisesti vähimmäisvaatimuksia peilataan Inspire-direktiivin vaatimuksiin, mutta vähimmäisvaatimuksia tutkitaan myös alan kansainvälisistä standardeista. 

Tavoitteena on lisäksi muodostaa ensimmäinen käsitys siitä, millaisia maankäyttöpäätöstietoja tulevaisuuden suunnittelujärjestelmässä on julkisen hallinnon digiperiaateet, rakennetun ympäristön digiperiaatteet ja kansainväliset standardit huomioiden.

Keskeisenä tavoitteena on myös esittää perusteltu käsitys siitä, voidaanko nykyisten kansallisten KuntaGML-tietomallien pohjalta rakentaa tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen tietomallit vai tuleeko laatia uudet tietomallit laajentaen kansainvälisiä tietomalleja kansallisilla tarpeilla.

Harmonisoinnin tavoitteena on varmistaa nykyisten kansallisesti kehitettyjen tietomallien kyvykkyys tuottaa kuntien tietolähteistä koostamalla Inspire-velvoitteiden mukaisesti Maankäyttö-, Aluehallinnan, rajoitusten ja säätelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt sekä Suojelualueet - teemat.

Muut tavoitteet löytyvät tarjouspyynnöstä täältä.

Tutkimuskysymykset

Työpaketissa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Millainen on tulevaisuuden suunnittelujärjestelmä huomioiden julkisen hallinnon digiperiaatteet, rakennetun ympäristön digiperiaatteet ja kansainväliset standardit?
 • Mitkä ovat ne keskeiset kansainväliset standardit, joihin tulevat maankäyttöpäätöstietojen tietomallit tulee pohjata ja mitkä ovat vähimmäisvaatimukset näille tietomalleille?
 • Kuinka paljon jo kansallisesti toteutettuja tietomalleja voidaan hyödyntää?
 • Saavutetaanko jo kansallisilla tietomalleilla Inspire-kyvykkyys?
 • Miten yksilöivät tunnisteet toteutetaan eri maankäyttöpäätöksiin ja niiden tarkempiin yksiköihin?
 • Onko rakennusluvilla ja suunnittelutarvealueilla Inspire-velvoite?

Toteutus ja toteuttaja

Ympäristöministeriö on kilpailuttanut Gispo Oy:n tekemään ko. selvityksen. 

Lopputuotteet

Selvityksessä määritellään tulevaisuutta ajatellen seuraavaa:

 1. Maankäyttöpäätöstietojen kansainväliset vähimmäisvaatimukset huomioiden etenkin Inspire-direktiivin vaatimukset
 2. Määritetään maankäyttöpäätöksille yhteentoimivuuden takaavat ydintiedot
 3. Tutkitaan voidaanko nykyisten kansallisten KuntaGML-tietomallien pohjalta rakentaa tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen tietomallit uuteen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään vai tuleeko laatia kokonaan uudet tietomallit laajentaen kansainvälisiä tietomalleja kansallisilla tarpeilla

Esitys vähimmäisvaatimuksista uusista Inspireä tukevista tietotuoteteemojen tietomalleista toteutukseen pilottiprojektia (TP3B, C ja D) varten:

 • Ajantasa-asemakaava-tietomalli (Maankäyttö-teema)
 • Ajantasa-asemakaava-tietomalli (Suojellut alueet -teema)
 • Yleiskaava-tietomalli (Maankäyttö-teema)
 • Rakennuskiellot-tietomalli (Aluehallinan rajoitukset... -teema. Mikäli INSPIRE-velvoite) 
 • Suunnittelutarvealue-tietomalli (Aluehallinnan rajoitukset... -teema. Mikäli INSPIRE-velvoite)