Tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä (TP3)

Tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän kehittäminen tapahtuu neljässä vaiheessa. Ensimmäiset kolme vaihetta (A-C) ovat valmistuneet. Viimeinen vaihe valmistuu syksyllä 2019. 

Kaaviokuva työpaketin osien muodostamasta kokonaisuudesta.

Aikataulu

A-osa kesä 2017 - syksy 2017
B-osa kesä 2018 - kesä 2019
C-osa kesä 2018 - kesä 2019
D-osa kesä 2019 - syksy 2019

Tavoitteet

Osahankkeiden tavoitteena on luoda tietopohjaa tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmästä neljästä eri näkökulmasta:

A-osa: Tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen kansainväliset vähimmäisvaatimukset

Selvityksessä tutkittiin vähimmäisvaatimuksia tulevaisuuden digitaalisen asemakaavan tietomallille. Työn lopputuloksena syntyi myös alustava käsitys siitä, minkälaisia maankäyttöpäätöstietoja tulevaisuuden suunnittelujärjestelmä sisältää. Työ toimii pohjana kuntapiloteissa. 

B- ja C-osat: Tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän tietomallipohjainen asemakaava, kaavan pohjakartta, lähtötiedot ja rajapintajulkaisu (Kuntapilotti)

Kuntapilotti -projektissa testataan ja kehitetään tulevaisuuden tietomallipohjaista asemakaavaa, kaavan pohjakarttaa ja digitaalisia lähtötietoja.Lisäksi projektissa toimivat järjestelmätoimittajat kehittävät standardimuotoistsia rajapintoja digitaalisen asemakaavan julkaismiseksi julkishallinnon yhteiseen Paikkatietoalustaan.

D-osa: Maankäyttöpäätöstietojen rajapintojen ja tietomallien elinkaaren hallinta

Laaditaan määritelmä tietomallipohjaisen asemakaavan ja sen rajapintojen elinkaaren hallintaan. Määritelmässä otetaan kantaa tietomallien ja rajanpintojen hallinnan ja rahoituksen sekä kehittämisen vastuutahoihin ja yhteistyömalliin.