Tietomallipohjaisen kaavan versionhallinta ja validointi (TP 8)

Työssä arvioidaan kansallisten kaavatietojen versionhallinnan ja validoinnin hyötyjä ja haasteita sekä muodostetaan näkemys Kuntapilotti-hankkeessa laadittujen laatu- ja elinkaarisääntöjen toteuttamiskelpoisuudesta.

Mitä hankkeessa tapahtuu juuri nyt?

Työ on käynnistynyt syyskuussa 2019 kansainvälisten esimerkkien tarkastelulla.

Aikataulu

09/2019 - 12/2019

Tavoitteet

Työn tavoitteena on tuottaa arvio maakäyttöpäätösten validointiin ja versionhallintaan liittyvistä hyödyistä ja haasteista sekä jatkotoimenpide-ehdotukset versionhallinnan ja validoinnin toteuttamiseksi. 

Tutkimuskysymykset

  • Mitä merkittäviä hyötyjä ja haasteita liittyy kansallisen kaavatiedon laatu- ja elinkaarisääntöjen käyttöönottoon ja toteuttamiseen?
  • Miten maankäyttöpäätöstiedon (etenkin kaavan) tietomallin rakenne vaikuttaa tiedon versiontiin ja validointiin? 
  • Miten maankäyttöpäätöstietojen versiointi ja validointi on toteutettu kansainvälisissä esimerkeissä? 
  • Mitä tulee ottaa huomioon maankäyttöpäätöstietojen versioinnista ja validoinnista säädettäessä ja ohjeistaessa? 
  • Mitkä ovat keskeisten toimijoiden valmiudet versionhallintaan ja validointiin?

Lopputuotteet

Selvitys, jossa on vastattu esitettyihin tutkimuskysmyksiin sekä perustellut jatkotoimenpide-ehdotukset maankäyttöpääösten versionhallinnan ja validoinnin toteuttamiseksi.