Tietomallipohjaisen kaavan versionhallinta ja validointi (TP 8)

Työssä arvioitiin kaavatietojen kansallisen versionhallinnan ja validoinnin hyötyjä ja haasteita sekä arvioitiin kaavan tietomallin vaikutuksia validoinnin ja versioinhallinnan toteuttamiseen. Työssa tarkasteltiin myös miten versionhallinta ja validointi on toteutettu Norjassa ja Tanskassa sekä annettiin havaintoihin perustuen suosituksia jatkoaskeleiksi. 

Mitä hankkeessa tapahtuu juuri nyt?

Työ on valmistunut ja sen loppuraportti on luettavissa täältä

Aikataulu

09/2019 - 12/2019

Tavoitteet

Työn tavoitteena on tuottaa arvio maakäyttöpäätösten validointiin ja versionhallintaan liittyvistä hyödyistä ja haasteista sekä jatkotoimenpide-ehdotukset versionhallinnan ja validoinnin toteuttamiseksi. 

Tutkimuskysymykset

  • Mitä merkittäviä hyötyjä ja haasteita liittyy kansallisen kaavatiedon laatu- ja elinkaarisääntöjen käyttöönottoon ja toteuttamiseen?
  • Miten maankäyttöpäätöstiedon (etenkin kaavan) tietomallin rakenne vaikuttaa tiedon versiontiin ja validointiin? 
  • Miten maankäyttöpäätöstietojen versiointi ja validointi on toteutettu kansainvälisissä esimerkeissä? 
  • Mitä tulee ottaa huomioon maankäyttöpäätöstietojen versioinnista ja validoinnista säädettäessä ja ohjeistaessa? 
  • Mitkä ovat keskeisten toimijoiden valmiudet versionhallintaan ja validointiin?

Lopputuotteet

Selvitys, jossa on vastattu esitettyihin tutkimuskysmyksiin sekä perustellut jatkotoimenpide-ehdotukset maankäyttöpääösten versionhallinnan ja validoinnin toteuttamiseksi.