Nykytilakartoitus (TP1)

Nykytilakartoitus on toteutettu ennen kuntapilottien käynnistämistä. Maankäyttöpäätösten nykytilaa on tutkittu neljän toisiaan tukevan erillisen selvityksen avulla. Selvitysten tavoitteena on ollut luoda tietopohjaa nykytilasta eri näkökulmista.

Aikataulu

A-osa 01/2017-10/2017
B-osa 03/2017-05/2017
C-osa 04/2017-10/2017
D-osa 02/2017-09/2017

Tavoitteet

A-osa: Maankäyttöpäätöstietojen nykytilakartoitus ja maankäyttöpäätösten määrittely

 • Rakennetun ympäristön keskeisissä prosesseissa esiintyvien maankäyttöpäätöksien tunnistaminen ja kuvaaminen osana nykyistä tietoarkkitehtuuria
 • Kuvataan MRL:n maankäyttöpäätöstietojen kytkös muuhun lainsäädäntöön - mikä osa päätöksestä tarvitaan muussa lainsäädännössä ja missä muodossa?
 • Työ on toimitettu rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuurin tueksi (TP2)

B-osa: INSPIRE-tilannekuva (valmistunut)

 • Kansallisten, velvoitettujen aineistojen nykytilan kuvaus suhteessa INSPIRE-tietotuotteiden vaatimuksiin
 • Kansallisten, velvoitettujen aineistojen nykytilan kuvaus
 • INSPIRE-vertailutaulukoiden kokoamis- ja täydennystyö
 • Työ on toimitettu maankäyttöpäätösten kansainväliset vähimmäisvaatimukset tueksi (TP3A:n)

C-osa: Selvitys Suomessa toimivista edistyksellisimmistä ja käytetyimmistä alueidenkäytön tietoa kokoavista tietopalvelualustoista

 • Tietopalvelualustojen kartoitus ja nykytilan kuvaus
 • Konkreettiset toimenpide-ehdotukset, joita voidaan hyödyntää Paikkatietoalustan toimeenpanossa

D-osa: Esiselvitys kuntien digitaalisista maankäyttöpäätöksien kyvykkyyksistä

 • Kuntien tietojärjestelmätoimittajien listaus sekä kuntien nykytilassa jakamat INSPIRE-velvoitteiset aineistot
 • Kuntakohtainen listaus
 • Työ on toimitettu rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuurin tueksi (TP2)