Ajankohtaista

 

13.5.2019 Uutinen Missä mennään, digikaava? -seminaari 5.6.2019

Missä mennään digikaava? -seminaarissa kuullaan kuntien kokemuksia tietomallipohjaisesta kaavoituksesta ja tutustutaan digitaalisen maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tiekarttaan vuodelle 2030.


2.5.2019 Uutinen: Kuntapilotti: Kokemuksia ja katsauksia tulevaan

Kuntapilotti-hanke on edennyt loppusuoralle. Kuuntele kuntien ajatuksia työskentelystä ja tietomallipohjaisen kaavoituksen merkityksestä tulevaisuudessa.


17.4.2019 Uutinen:  Kerro kantasi: Miltä tulevaisuuden kaavoitus näyttää?

Kuntapilotti-hanke on tuottanut ehdotuksia tietomallipohjaisen kaavoituksen toteuttamiseen. Ehdotuksista on avattu verkkokysely, jossa niihin voi tutustua ja ottaa kantaa. Kysely on avoinna 16.4.-5.5.2019.


27.3.2019 Uutinen: Anna palautetta maaperän rakennettavuusmallista

Käynnissä olevassa kehittämisprojektissa on pilotoitu uudenlaista tietomallipohjaista rakennettavuusmallia ja rakennettavuusluokittelua. Palautetta mallin hyödynnettävyydestä kerätään 14.4.2019 asti kyselyllä.


18.12.2018 Uutinen: Ilmoittaudu mukaan Kuntapilotin työpajaseminaariin 

Työpajaseminaari pidetään 7.2.2019 klo 12-16 Helsingissä Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 7.


12.11.2018 Uutinen: Tietomallipohjainen kaavaprosessi tositestissä pilottikunnissa

Kuntapilotti-hankkeen määrittelemä asemakaavan tietomalli ja kaavoitusprosessi ovat viiden kunnan testattavana. Haastattelutyöpajat toivat esille monipuolisesti kysymyksiä mallin toimivuudesta tositilanteissa.


24.10.2018 Blogi: Käyttäjäkeskeisyys kaavoituksen tietomallityössä
   
– Tämä blogikirjoitus on erään tulevaisuuden digikaavoittajan näkemys tietomallipohjaisen kaavan vaikutuksista ja mahdollisuuksista suunnittelua muuttavana ja toivottavasti tehostavana työkaluna, kirjoittaa Kuntapilotti-projektissa kaavoituksen asiantuntijana työskentelevä Pilvi Nummi.


23.10.2018 Kysely: Kerro kantasi ja vaikuta tulevaisuuden tietomallipohjaiseen kaavoitukseen

Kuntapilotti-projekti kehittää tietomallipohjaista kaavoitusta yhdessä pilottikuntien kanssa. Projekti on laatinut ehdotuksen tulevaisuuden kaavaprosessista ja asemakaavan tietomallista. Nyt pyydämme palautetta näihin ehdotuksiin 12.11.2018 mennessä.


12.10.2018 Blogi: Kaavatiedot haltuun kunnassa

Asemakaavan kansallinen tietomalli luo uuden mahdollisuuden kaavatietojen jakamiseen ja tiedonsiirtoon eri järjestelmien välillä. Mitä tämä tarkoittaa ohjelmistokehittämisen näkökulmasta ja miten uusia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää kunnissa? Asiaa pohtii Tapio Ahomäki Trimbleltä.


10.10.2018 Tietomallipohjainen asemakaava – Mitä asiantuntijat siltä odottavat?

Kuntapilotti-hankkeeseen sisältyvissä haastatteluissa asiantuntijat kertoivat odotuksistaan ja näkemyksistään tietomallipohjaisesta asemakaavoituksesta. Haastattelut tarjosivat syventävää tietoa niin asemakaavaprosessin kuin tietomallin kehittämisen tueksi.


5.10.2018 Kuuntele haastattelu: Hyvästi paperi ja pdf, tervetuloa digikaava!

Maankäyttöpäätökset-hankkeessa otetaan nyt isoja harppauksia kohti kaavoituksen digitalisaatiota. Kuuntele projektipäällikkö Satu Taskisen haastattelu Paikkatietoalustan Kieku-kanavalta.


20.9.2018: Kuntapilotin visiotyöpaja kartoitti tarpeita ja muodosti tulevaisuuskuvaa

Kuntapilotti-hankkeen ensimmäinen visiotyöpaja järjestettiin 20.9.2018 Helsingissä Scandic Marina Congress Centerissä. Työpajan tarkoituksena oli muodostaa visio siitä, millainen on tulevaisuuden tietomallipohjainen asemakaavoitusprosessi sekä saada palautetta ehdotetusta kaavan kansallisesta tietomallista, jota tehdään painottuen asemakaavoituksen tarpeisiin. Lisäksi muodostettiin visiota tulevaisuuden kaavoituksen lähtötietorakenteesta.


24.9.2018 Blogi: Sähköinen osallistuminen ja digikaavoitus kulkevat käsi kädessä

Digikaavoituksen kehittämisessä kannattaa pitää mielessä osallistumisen näkökulma, kirjoittaa sähköisen osallistumisen käytäntöjä aluiedenkäytön suunnittelussa selvittänyt Pilvi Nummi ympäristöministeriöstä.


4.9.2018 Blogi: Miksi asemakaava tarvitsee tietomallin? 

Maankäyttöpäätökset hankkeessa tähdätään tietomallipohjaiseen kaavoitukseen. Mikä ihmeen tietomalli ja miten se muuttaa kaavoitusprosessia. Mari Raussi Sitowiseltä johdattaa tietomallin saloihin.


8.8.2018 Ympäristöministeriön tiedote: Kuntapilotti-hanke vauhdittaa siirtymistä paperikaavasta digikaavaan

Viisi kuntaa kehittää yhdessä ohjelmistotoimittajien kanssa tietomallipohjaista kaavaa ja digitaalisen kaavoituksen suunnittelukäytäntöjä ympäristöministeriön käynnistämässä Kuntapilotti-hankkeessa. Vuoden kestävässä kokeilussa työstetään myös uudenlaista kaavan pohjakarttakonseptia.