Kaavoituksen kansallinen tietomalli

Asemakaavatietojen saaminen kattavasti eri toimijoiden käyttöön yhtenäisessä, koneluettavassa muodossa sujuvoittaa kuntien, kaavakonsulttien, rakentajien ja kiinteistönomistajien prosesseja. Tämä synnyttää merkittäviä säästöjä mm. poistamalla tiedonhallinnan käsityövaiheita ja vähentämällä virhemahdollisuuksia. Asemakaavatiedon validointi, tallentaminen ja jakaminen ovat esim. tärkeitä osia valmisteilla olevan Paikkatietoalustan kokonaisuutta.

Tietomallia testataan Kuntapilotissa konkreettisella kaava-aineistolla. Nykyisen kaava-aineiston vaihtelevuus on suuri ja siksi tietomallin määrittelyn toivotaan syntyvän mahdollisimman laajalla yhteistyöllä. Tietomallin mukaisesti määritelty aineisto on lopulta tarkoitus viedä kansalliseen Paikkatietoalustaan, jonka kautta julkinen tieto olisi yhdestä paikasta yhdenmukaisesti saatavilla. Tietoa voidaan käyttää yli kuntarajojen ja aineiston kartuttua myös historiatietojen selvittäminen on mahdollissa.

Kaavan tietomallin rakenne yksinkertaistettuna.
Kaavan tietomallin rakenne yksinkertaistettuna.

Kaava-aineiston koneluettavuuteen liittyvät vahvasti koodilistat. Tietomallin UML-kaaviossa esitetään eri kohteiden ominaisuustiedot ja nimetään niissä mahdollisesti hyödynnettävät koodilistat. Koodilista siis tarkoittaa, että kyseiset tiedot annetaan koodilistan arvona (valtakunnallisesti yhteiset määritykset) ja siksi myös koodilistojen kommentointi olisi tärkeää, vaikkakin vaatii enemmän paneutumista tietomalliin.

Esimerkkinä mainittakoon, että kaavayksiköiden tyypeiksi esitetään vain kahta vaihtoehtoa: pääkäyttötarkoitus ja tontti. Pääkäyttötarkoituksen koodilistasta esitetään kaksitasoista, jolloin kymmenkunta päätyyppiä kertoisivat karkean luokituksen ja pitkälle nykyistä jakoa vastaava tyypitys tulisi näille alisteisena tarkenteena. Koodilistoista kaavan tyypit ja prosessin vaiheet ovat olleet jo kommenttikierroksella ja tietomallityössä nämä on otettu ehdotettuna mukaan, vaikka muutokset toki ovat vielä mahdollisia.

Avoimessa Github-palvelussa voit ottaa kantaa asemakaavan tekniseen tietomalliin ja xml-skeemaan. Tietomallin viimeisin versio on nähtävillä osoitteessa: https://ym-rakennettu-ymparisto.github.io/kaavatietomalli/.

Tietojen jäsentämiseen toivotaan kommentteja eri käyttäjäryhmiltä, niin kaavoittajilta, järjestelmätoimittajilta kuin kaavatiedon hyödyntäjiltä. Kommentteja toivotaan ensisijaisesti Githubin issueina, jolloin ne tulevat heti muiden nähtäville ja kommenteista voidaan käydä vapaata keskustelua. Tällä hetkellä esitetyt kommentit on kirjattu: https://github.com/YM-rakennettu-ymparisto/kaavatietomalli/issues.