Kuntapilotti

Kuntapilotti-hanke tuottaa ehdotuksen uudistuvan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tietomallipohjaisista tieto- ja prosessimäärittelyistä asemakaavoitukseen.

Asemakaavatietojen saaminen kattavasti eri toimijoiden käyttöön yhtenäisessä, koneluettavassa muodossa sujuvoittaa kuntien, kaavakonsulttien, rakentajien ja kiinteistönomistajien prosesseja. Tämä synnyttää merkittäviä säästöjä mm. poistamalla tiedonhallinnan käsityövaiheita ja vähentämällä virhemahdollisuuksia. Asemakaavatiedon tallentaminen ja jakaminen on yksi tärkeä osa valmisteilla olevan Paikkatietoalustan kokonaisuutta.

Kuntapilotissa tulevaisuuden suunnittelujärjestelmää kehitetään asemakaavan tietomalliin, kaavan pohjakarttaan ja kaavoituksen lähtötietoihin, rajapintajulkaisuun sekä suunnitteluprosessiin ja -järjestelmään liittyvien tutkimuskysymysten kautta.

Kuntapilotin teemat ja tutkimuskysymykset (pdf)

Hankkeen aikana viisi kuntaa testaa teknisiä ratkaisuja käytännön kaavaprojekteissa. Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Tampereen, Lahden ja Kuopion kaupungit sekä Kempeleen ja Inkoon kunnat.

Työskentely tapahtuu vuorovaikutteisesti alan toimijoiden kanssa, ja hankkeen tulosjulkistus on kesällä 2019.

Kuntapilotin toteuttaa Sitowisen, Trimblen, Symetrin ja AE Partnersin muodostama yrityskonsortio. Lisätietoa hankkeesta antavat Satu Taskinen, Ympäristöministeriö (etunimi.sukunimi@ym.fi), ja projektipäällikkö Anssi Savisalo (p. 041 5389 353, etunimi.sukunimi@sitowise.com)

Kuntapilotin hankeprosessi kuvana