Ajankohtaista

 • 13.5.2019

  Missä mennään, digikaava? -seminaari 5.6.2019

  Missä mennään digikaava -seminaarissa kuullaan kuntien kokemuksia tietomallipohjaisesta kaavoituksesta ja tutustutaan digitaalisen maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tiekarttaan vuodelle 2030.

 • 17.4.2019

  Kerro kantasi: Miltä tulevaisuuden kaavoitus näyttää?

  Kuntapilotti-hanke on tuottanut ehdotuksia tietomallipohjaisen kaavoituksen toteuttamiseen. Tavoitteena on tehdä kaavatiedoista koneluettavaa. Kaavatietojen saaminen kattavasti eri toimijoiden käyttöön yhtenäisessä, koneluettavassa muodossa helpottaa kuntien, kaavakonsulttien, rakentajien ja kiinteistönomistajien toimintaa. Ehdotuksista on avattu verkkokysely, jossa niihin voi tutustua ja ottaa kantaa. Kysely on avoinna 16.4.-5.5.2019.

 • 3.4.2019

  Anna palautetta maaperän rakennettavuusmallista

  Käynnissä olevassa kehittämisprojektissa on pilotoitu uudenlaista tietomallipohjaista rakennettavuusmallia ja rakennettavuusluokittelua. Maaperän rakennettavuusluokittelua ehdotetaan kansalliseksi käytännöksi maankäytön suunnittelussa. Tutustu rakennettavuusmalliin ja –luokitteluun ja anna palautetta niiden hyödynnettävyydestä 14.4.2019 mennessä.

 • 11.2.2019

  ”Oikeaan suuntaan mennään” - digikaavoituksen Kuntapilotin kuulumisia

  Maankäyttöpäätökset-hankkeen Kuntapilotissa määritellään raameja tulevaisuuden digitaaliselle ja tietomallipohjaiselle kaavoitukselle. Hankkeen väki, pilottikuntien edustajat, kuntakaavoittajat ja muut projektin seuraajat kokoontuivat työpajaseminaariin torstaina 7.2. punomaan yhteen tämän hetken tilannekuvan. Katso tilaisuuden tallenne.

 • 28.1.2019

  Selvitys: kaavojen digitoinnin käytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea

  Kaavojen digitointia on edistetty vaihtelevin menetelmin ja resurssein. Suurin osa asemakaavoista on jo eri tavoin digitaalisessa muodossa, mutta kaavoja on edelleen paljon pelkkinä rasterikuvina tai paperilla, kertoo loppuvuodesta 2018 valmistunut selvitys. Työn osana osana syntyi myös tekninen ohjeistus kaavojen digitoinnin tueksi. 

Tilaa aihepiirin Uutiset ja tiedotteet RSS-syöte