”Oikeaan suuntaan mennään” - digikaavoituksen Kuntapilotin kuulumisia

11.2.2019

Maankäyttöpäätökset-hankkeen Kuntapilotissa määritellään raameja tulevaisuuden digitaaliselle ja tietomallipohjaiselle kaavoitukselle. Hankkeen väki, pilottikuntien edustajat, kuntakaavoittajat ja muut projektin seuraajat kokoontuivat työpajaseminaariin torstaina 7.2. punomaan yhteen tämän hetken tilannekuvan. Katso tilaisuuden tallenne.

Maankäyttöpäätökset-hankkeen vetäjä Satu Taskinen ympäristöministeriöstä avasi tilaisuuden muistuttamalla, että digitaaliseen kaavoitukseen siirtyminen ei ole pelkästään yhden projektin asia, vaan kyse on laajasta visiosta ja uudistuksesta, jolla tulee olemaan vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Digitaalisuuden avulla esimerkiksi vaikutusten arvioinnit voidaan kytkeä vahvemmin osaksi suunnittelua.

– On tärkeää muistaa, että tässä ei tehdä digiä digin vuoksi, vaan tavoitteena on vuorovaikutuksen parantaminen, yhteistyön lisääminen ja tietoon perustuvan päätöksenteon edistäminen. Kaavoituksen päätavoite, hyvän elinympäristön luominen, ei muutu.

Työtä edistetään laajalla rintamalla. Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation edistämiseksi ympäristöministeriö on käynnistänyt hiljattain myös Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen,  jossa jatketaan Maankäyttöpäätökset-hankkeessa tehtyä pohjatyötä. Alan yhteentoimivuuden ja yhteistyön – kuten sanastojen ja tietorakenteiden – määrittelyn tueksi ollaan perustamassa myös Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden yhteistyöryhmää (RYYTI), joka tulee koostumaan niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin edustajista.

Työn eteneminen ja tilanne kunnissa

Yksi keskeinen osa Kuntapilotti-projektia on kaavan tietomallirakenteen määrittäminen asemakaavoitukseen. Mari Raussi Sitowisesta korosti, että tavoitteena on mahdollisimman tarkkaan määritelty tietomalli, joka mahdollistaisi koneluettavuuden eri ohjelmistoilla. Tällä hetkellä työstetään laatusääntöjä sekä tietomalliin liittyviä elinkaarisääntöjä: milloin kaava muuttuu, ja milloin se tulee osaksi ajantasakaavaa. 

Asemakaavan tietomallin tämän hetkinen luonnos
Mari Raussi, Sitowise, esitteli Kuntapilotin työpajaseminaarissa 7.2. asemakaavan tietomallin luonnosta.

Toinen iso kokonaisuus on kaavan pohjakartan ja lähtötietojen määrittäminen. Anssi Savisalo Sitowisesta korosti, että lähtötietojen vakioimista tarvitaan, jotta tietoa voidaan koota, määritellä ja jakaa paremmin. Ratkaisu siihen, miten se tehdään, on vielä työn alla. Pohdinnassa on myös, voisiko KMTK:ta käyttää suoraan asemakaavan pohjakarttana.  

Kaavoituksen kulkuun liittyvä prosessi oli viime syksynä kommentoitavana Otakantaa.fi-palvelussa.

– Saimme erittäin hyviä kommentteja. Valtaosa piti kokonaisuutta ymmärrettävänä ja johdonmukaisena. Sen sijaan kysymys siitä, pitäisikö asemakaavan tulla lainvoimaiseksi vasta, kun kaava on julkaistu yhteiskäyttöiseen ajantasakaavaan, jakoi mielipiteitä, kertoi Timo Huhtinen Sitowisesta.
Paljon kysymyksiä mutta suunta on oikea

Kaavoituksen digitalisaatio on kunnille iso harppaus ja vision saattaminen maaliin vaatii paljon työtä sekä kunnissa että myös lainsäädäntötasolla. Yleisesti ottaen suuntaa pidetään kunnissa hyvänä, mutta selkeyttä kaivataan esimerkiksi alan sanastoon, jota jo Kuntapilotin rinnalla työstetäänkin.

Työpajan työskentelyosuudessa käsiteltiin tietomallipohjaisen kaavan visualisointia, digitaalisen kaava-aineiston ominaisuuksia ja käytännön esimerkkejä siitä, miten tietomallia voidaan hyödyntää kunnan ja muiden alan toimijoiden prosesseissa. 

–  Oli kiva kuulla, miten työ on edistynyt. Projektissa on niin paljon eri osasia, mutta nyt saimme hyvän kokonaiskuvan. Ryhmätyö osoitti, että ollaan ajateltu oikeita tai vähintään oikean suuntaisia kysymyksiä, kommentoi projektiasiantuntija Topi Tjukanov ympäristöministeriöstä

Tarkempi kooste työskentelyosuuden annista julkaistaan myöhemmin projektin nettisivuilla

Katso tallenne työpajaseminaarin esityksistä: