Nykyisten kaavojen digitoinnin tarpeita ja keinoja lähdetään selvittämään

27.7.2018

Maankäyttöpäätökset-hankkeessa määritettynä tulevaisuuden tavoitetilana on saada kaikki voimassaolevat maankäyttöpäätöstiedot digitaalisena rakenteellisena tai linkitettynä tietona yhteiskunnan ja viranomaisten käyttöön. Tämä edellyttäisi, että nykyisin voimassaolevat pääosin ei-rakenteellisena tietona olevat kaavatiedot digitoidaan ja muunnetaan rakenteelliseksi tiedoksi.

Digitointia tehdään kunnissa jo nyt vaihtelevin menetelmin, mutta yhteistä ohjeistusta paperidokumenttien digitalisoinniksi tai näkemystä digitoinnin parhaista käytännöistä ei ole. Kaavoja on tuotettu erilaisin menetelmin ja erilaisten lainsäädäntöjen aikana, mikä aiheuttaa rakenteellistamiselle omat haasteensa.  

Ympäristöministeriö hankkii aiheesta asiantuntijaselvityksen, jonka tarjouspyyntö pyritään avaamaan ensi viikon aikana. Hankinnan tavoitteena on muodostaa käsitys nykyisten kaavojen digitoinnin tarpeesta, mutta myös keinoista toteuttaa digitointia kustannustehokkaimmalla tavalla. Lisäksi tarkastellaan ja tehdään ehdotus digitoinnin lainsäädännön ohjaustarpeista ja keinoista.

Selvityksen toteutus pyritään aloittamaan mahdollisimman pian, ja se on määrä toteuttaa vuoden 2018 loppuun mennessä.