Miten alueidenkäytön suunnittelua voisi tehdä nykyistä paremmin? Tutustu selvitykseen

8.5.2019

Toteutuneen maankäytön tulevaisuuden tietopohja (TOMAATTI)-hankkeen loppuraportti on valmistunut.

Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön yhteishankkeessa selvitettiin erityisesti, millaisia toimintatapoja ja mitä uusia, valtakunnallisia tietoaineistoja toteutuneesta maankäytöstä tarvitaan alueidenkäytössä ja sen ennakoinnissa lähitulevaisuudessa. Mitkä ovat tulevaisuuden käyttötarpeet ja miten niihin voidaan vastata? 

Työtä tehtiin lukuisien asiantuntijoiden kanssa työpajamenetelmin ja haastatteluin. Työ toteutettiin osana Maankäyttöpäätökset-osahanketta.

Avoimuutta, parempaa löydettävyyttä, joukkoistamista

Selvityksessä nousee esiin, että tiedon avoimeen julkaisuun on panostettava selkeästi nykyistä enemmän. Tieto- ja paikkatietoaineistojen lisäksi myös esim. selvitykset on saatava tehokkaammin käyttöön, mielellään paikkatietona. Lainsäädännössä (esim. MRL) on asetettava vaatimukset tiedon tuotannolle, saatavuudelle, jakelulle, käytölle sekä vastuille.

Tiedon on myös löydyttävä. Metatietojen kattavuutta ja käytettävyyttä on parannettava ja niiden on katettava myös selvitykset. Metatietojen on oltava ymmärrettävämpiä myös satunnaiselle käyttäjälle.

Tiedontuotannon joukkoistaminen on huikea mahdollisuus. Joukkoistamista on hyödynnettävä paremmin esimerkiksi sähköisen osallistumisen kautta sekä MyDatan mahdollistamalla omien tietojen anonymisoidulla hyödyntämisellä.

Nyt ja lähitulevaisuudessa tarvitaan paljon nykyistä käyttökelpoisempaa tietoa monimutkaisten ongelmien kuten ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen tai vähähiilisyyden ratkaisuihin.  Parempaa tietoa tarvitaan erityisesti yhdyskuntarakenteen eheydestä, monipaikkaisuudesta, liikkumisesta, rakennuksista, palveluista, materiaalivirroista ja energia-asioista. Yhteistyön kehittäminen on oleellinen asia.