Maankäyttöpäätökset-hankkeessa selvitetään tulevaisuuden kaavan pohjakarttaa – tule mukaan työpajaan 25.10.2019

14.10.2019

Selvitys rakentuu asiantuntijahaastatteluista, työpajasta sekä kyselystä, joka on suunnattu laajasti alan asiantuntijoille. Hankkeeseen liittyvä työpaja järjestetään 25.10. klo 13–16.

Rakennustyömää, jossa kaksi nostokurkea ja rakenteilla oleva kerrostalo.

FCG laatii ympäristöministeriölle selvitystä Kuntapilotti-hankkeessa ja Paikkatietoalustan kuntafoorumin koordinointiryhmässä muodostettujen kaavan pohjakartan kehitysehdotusten toteutettavuudesta. Selvityksen lopputuloksena tuotetaan jatkoehdotus kaavoituksen pohjakartasta (laatiminen, laadunvarmistus, ylläpito) MRL-uudistuksen tarpeisiin.

Kuntapilotti-hankkeessa esitettiin, että tulevaisuudessa kaavan pohjakartan tietosisältö koostuisi minimissään vain muutamista nykyisen JHS:n mukaisista tasoista (kiinteistörajat ja kulmapisteet, rakennusten pohja-alat ja pelkistetyt 3D-hahmot, maanpinnan korkeustiedot sekä ortokuva), joita täydennettäisiin suunnittelualueesta ja tehtävästä riippuen. Kuntapilotin lopputuloksena esitettiin, että pohjakartan laatuvaatimukset voisivat vaihdella erityyppisillä alueilla ja aineiston tuottamisessa ja ylläpidossa vastuuta voitaisiin jakaa kuntien ja Maanmittauslaitoksen välillä.

PTA:n kuntafoorumi esitti Kuntapilotin tapaisia ehdotuksia. Staattisen pohjakartan sijaan tulisi keskittyä kehittämään eri teemoista muodostuvia lähtötietoja (rakennukset, vesistökohteet, maanpinnan korkeus, kadut jne.) joita ylläpidettäisiin omissa prosesseissaan. Jokaisella teemalla olisi myös oma ajantasaisuutensa, tarkkuutensa sekä metatiedot. Ryhmä näki kuitenkin, että rinnalla tulee säilyttää "nykymallin" mukainen toimintamahdollisuus.

Selvitys rakentuu asiantuntijahaastatteluista, työpajasta sekä kyselystä, joka on suunnattu laajasti alan asiantuntijoille. Hankkeeseen liittyvä työpaja järjestetään 25.10. klo 13–16 Pasilassa. Ilmoittaudu työpajaan webropolin kautta.

Pohjakarttaan liittyvä kysely on auki 12.–26.11.2019 otakantaa.fi-palvelussa.

Projektisivut: http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/tyopaketit/selvitys-kaavan-pohjakartasta-tp-9

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sakari Jäppinen, sakari.jappinen(a)ym.fi
Projektijohtaja Juha Suominen, juha.suominen(a)fcg.fi