Luonnos alueidenkäytön suunnittelun suuntaviivoiksi kommentoitavana

10.11.2017

Ympäristöministeriö on avannut verkkoaivoriihen, jolla houkutellaan esiin mahdollisimman laajasti näkemyksiä alueidenkäytön suunnittelun suuntaviivojen uudistamisesta.

Aivoriihi liittyy olennaisesti myös tämän osahankkeen kehityssuuntiin.

Tarkoituksena on tukea maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelua ja vauhdittaa siitä käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Palaute ja ideat otetaan huomioon suuntaviivojen jatkovalmistelussa. Lisätietoa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelusta saa ympäristöministeriön sivulta.

Toivomme, että käyt antamassa oman näkemyksesi alueidenkäytön suunnittelun kehittämiselle tästä linkistä 29.11. mennessä.

Suora linkki luonnokseen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamisen suuntaviivoiksi löytyy klikkaamalla tästä.