Kuntapilotti Paikkatietomarkkinoilla 2018

7.11.2018

Paikkatietomarkkinat 2018 –tapahtuman yhteydessä järjestetyssä Maankäyttöpäätökset -hankkeen seminaarissa esittäytyi myös Kuntapilotti. Sen tilannekatsauksen antoivat Anssi Savisalo, Timo Huhtinen ja Mari Raussi Sitowise Oy:stä.

Tilannekuva

Hankkeen viisi pilottikuntaa ovat Tampereen, Lahden ja Kuopion kaupungit sekä Kempeleen ja Inkoon kunnat. Kuntapilotti on kuluneen syksyn aikana kerännyt kaavamateriaalia hankkeeseen osallistuvilta kunnilta. Tällä hetkellä pilottikunnista kerättyä kaava-aineistoa yhtenäistetään ja viedään tietomalliin testattavaksi.

Keskustelu ja evästykset

Salintäyteinen yleisö esitti kysymyksiä ja antoi evästystä jatkotyöskentelylle. Tässä poimintoja keskustelusta:

  • Valtakunnalliset kaavatunnukset tulevat olemaan UID-tunnuksia. Kunta voi itse pitää yllä tunnuksia tai vaihtoehtoisesti kokoojapalvelu jakaa tunnukset.
  • Tietomalli mahdollistaa rakentamisen määrän kirjaamisen sekä tehokkuuslukuna että rakennusoikeutena.
  • Miten pohjakartta kulkee kaavoituksen mukana? Tuleeko pohjakartta olemaan tietyn hetken tuote niin kuin nykytilanteessa vai voiko se päivitettyä taustalla. Pitääkö pohjakartta hyväksyä?
  • Miten mahdollisesti tarvittavat koordinaatistomuunnokset toteutetaan?
  • Olisi syytä harkita vanhojen kaavojen viemistä uuteen tietomalliin. Näin niitä ei tarvitsi sitten myöhemmin korjata yhteensopiviksi. Samalla tietorakenteesta saataisiin myös valtakunnallisesti yhteensopivia.
  • Kaavarajaan liittyy paljon tietoa myös uudessa tietomallissa. Siksi myös vanhoissa kaavoissa sen digitointi on oleellista.

Viisi osallistujaa jakoi palautteitaan videoissa, jotka on katsottavissa verkossa täältä.

Tilaisuuden esitysaineistot

Osallistuminen

Kuntapilotille on tärkeää vuorovaikutteisuus eri sidosryhmien kanssa. Kuntapilotin laatimaa kaavoituksen tietomalliehdotusta voi kommentoida 12.11.2018 saakka osoitteessa: http://my.surveypal.com/Kuntapilottikysely

Seuraava työpajamuotoinen, kaikille avoin seminaari järjestetään 31.1.2019. Tilaisuudessa julkistetaan Kuntapilotin tulokset.

Työ valmistuu keväällä 2019.