Kuntapilotti: Kokemuksia ja katsauksia tulevaan

2.5.2019

Kuntapilotti-hanke on edennyt loppusuoralle. Kuuntele kuntien ajatuksia työskentelystä ja tietomallipohjaisen kaavoituksen merkityksestä tulevaisuudessa.

Tampereen, Lahden, Kuopion ja Kempeleen edustajat kokoontuivat kameran ääreen kuvaamaan pilottihankkeensa kulkua ja sen herättämiä ajatuksia. Osallistujat kertovat, mitä olivat pilotoineet ja mitä päätelmiä sen perusteella olivat tehneet. He pohtivat tietomallipohjaisen asemakaavoituksen soveltamista tulevaisuudessa ja tapoja hyödyntää koneluettavaa kaava-aineistoa.

Etähaastattelujen videot:

Lahti:

Kempele:


Tampere:


Kuopio: