Kuntapilotin visiotyöpaja kartoitti tarpeita ja muodosti tulevaisuuskuvaa

28.9.2018

Kuntapilotti-hankkeen ensimmäinen visiotyöpaja järjestettiin 20.9.2018 Helsingissä Scandic Marina Congress Centerissä. Työpajan tarkoituksena oli muodostaa visio siitä, millainen on tulevaisuuden tietomallipohjainen asemakaavoitusprosessi sekä saada palautetta ehdotetusta kaavan kansallisesta tietomallista, jota tehdään painottuen asemakaavoituksen tarpeisiin. Lisäksi muodostettiin visiota tulevaisuuden kaavoituksen lähtötietorakenteesta.

Työpaja tuotti Kuntapilotille arvokasta tietoa vision jatkotyöstämiseen. Tärkeitä havaintoja ja avoimia kysymyksiä olivat mm. seuraavat: 

  • Pelkkä tietomallirakenteen määrittely ei riitä, vaan itse prosessia on samalla kehitettävä digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäväksi
  • Kaavatiedon jakaminen osapuolten ja hankkeiden välillä on tehtävä helpoksi ja ilman päällekkäistä työtä
  • Koko kaava-aineisto tulisi saada ladattua kerralla, ei vain karttaa, vaan myös liittyvät selostukset ja selvitykset
  • Kaavoituksen lähtötietojen mallinnukselle olisi tarpeen määritellä vähimmäistarpeet
  • Kaavan kansallisessa tietomallissa ja asemakaavassa on huomioitava yhteydet muihin kaavatasoihin
  • Miten hallitaan kaavatietojen elinkaari ja päivitysten vaikutus ympäröivien alueiden tietoon?
  • Miten Paikkatietoalusta voi tukea kaavoitusprosessissa kuntia ja mitä on sovittava kaavojen viemisestä Paikkatietoalustaan?
  • Miten kunta voisi hoitaa INSPIRE-direktiivin vaatimukset Paikkatietoalustan tietopalveluiden avulla?

Työpajan osallistujat olivat ennakkotehtävänä jakaneet kokemuksiaan, tarpeitaan ja ideoitaan digitaalisuuden hyödyntämisestä kaavaprosessin aikana. Ympäristöministeriön Satu Taskisen aloitussanojen jälkeen Sitowisen asiantuntijat kertoivat Kuntapilotista, kaavoitusprosessin digitalisaatiosta, asemakaavan tietomallirakenteesta ja lähtötiedoista.

Tilaisuuden videotallenne on katsottavissa tästä.

Työpajan työskentelyosuudessa osallistujat työskentelivät kiertävästi seitsemällä työpisteellä. Niiden teemat olivat: asemakaavaprosessi suunnittelun, vuorovaikutuksen ja hallinnon näkökulmasta, kaavoituksen lähtötiedot, asemakaavan tietomalli ja nykyisien voimassa olevien kaavojen digitointi. Lisäksi Paikkatietoalustalla oli oma pisteensä. Osallistujat kävivät vilkasta keskustelua koko tilaisuuden ajan.

Katso tästä tunnelmia teemapisteiltä.

Lataa alta työpajan aineistoa: