Kerro kantasi ja vaikuta tulevaisuuden tietomallipohjaiseen kaavoitukseen

23.10.2018

Tietomallipohjainen kaavoitus on osa alueidenkäytön suunnittelun digitalisointia ja keskeinen osa maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista. Kuntapilotti-projekti kehittää tietomallipohjaista kaavoitusta yhdessä pilottikuntien kanssa. Projekti on laatinut ehdotuksen tulevaisuuden kaavaprosessista ja asemakaavan tietomallista. Nyt pyydämme palautetta näihin ehdotuksiin 12.11.2018 mennessä.

Asemakaavatietojen saaminen kattavasti eri toimijoiden käyttöön yhtenäisessä, koneluettavassa muodossa sujuvoittaa muun muassa kuntien, kaavakonsulttien, rakentajien ja kiinteistönomistajien prosesseja. Asemakaavatiedon tallentaminen ja jakaminen on yksi tärkeä osa ympäristöministeriön Maankäyttöpäätökset-hanketta ja valmisteilla olevan Paikkatietoalustan kokonaisuutta. Hanke tuottaa tietoa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen. 

Nyt asianosaisilla on mahdollista nähdä ehdotukset tulevaisuuden tietomallipohjaisesta kaavaprosessista ja tietomallista pähkinänkuoressa ja ottaa niihin kantaa verkkokyselyssä.

Saatu palaute on ratkaisevan tärkeää onnistuneeseen tulokseen pääsemiseksi. Tuloksella on kauaskantoinen vaikutus kaikkien kuntien kaavoitustoimeen.

Vastausosoite ja -aika

Kysely on julkaistu Otakantaa.fi palvelussa osoitteessa https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/278/. Julkaistun kyselyn suora osoite on https://my.surveypal.com/Kuntapilottikysely. Kysely on avoinna 23.10.–12.11.2018. 

Kyselyn sisältö

Kysely sisältää seuraavat kokonaisuudet, joista pyydetään palautetta:

  • Asemakaavaprosessi:kaavahankkeesta julkaistava tieto, ajantasakaava ja tiedonvaihto muihin prosesseihin
  • Asemakaavan lähtötiedot
  • Asemakaavan kansallinen tietomalli

Lisätietoja

Julkaisemme yhteenvedon kyselyn tuloksista Kuntapilotti-projektin nettisivuilla. Palaute huomioidaan kehitystyön seuraavissa vaiheissa, kun tietomallipohjaista kaavoitusta testataan ja kehitetään edelleen viidessä pilottikunnassa. Kuntapilotti-projekti valmistuu kesällä 2019. 

Kyselyn lisäksi asemakaavan teknistä tietomallia / xml-skeemaa on mahdollista kommentoida  avoimessa Github-palvelussa: https://github.com/YM-rakennettu-ymparisto/kaavatietomalli

Kuntapilotti-projektista ja kyselystä saa lisätietoa
projektipäällikkö Anssi Savisalolta, Sitowise Oy:stä (anssi.savisalo@sitowise.com) ja
projektipäällikkö Satu Taskiselta, ympäristöministeriöstä (satu.taskinen@ym.fi).