Hankintoja: Selvitykset kaavan pohjakartasta ja kaavojen arkistoinnista

23.8.2019

Maankäyttöpäätökset-hankkeessa käynnistyy syksyn aikana aikana vielä useampi selvitys. Nyt tarjouksia pyydetään asiantuntijaselvityksiin kaavan pohjakartasta sekä kaavojen arkistoinnista.

Tietomallipohjaista asemakaavoitusta selvittäneessä Kuntapilotti-hankkeessa muodostettiin ehdotus kaavan pohjakartan laatimiseksi tulevaisuudessa. Samansuuntaisen ehdotuksen teki myös Paikkatietoalustan Kuntafoorumin koordinointiryhmä. Nyt tehtävässä selvityksessä arvioidaan muodostettujen ehdotusten toteuttamiskelpoisuutta ja tuotetaan perusteltu jatkoehdotus kaavoituksen pohjakartasta MRL-uudistuksen tarpeisiin.

Kaavojen arkistoinnin selvityksessä kootaan yhteen tieto kaavoitustoimen arkistoinnin normipohjasta ja nykytilasta sekä selvitetään perusteet tietomallipohjaisten kaavatietojen sähköisestä arkistoinnista. Työ tukee MRL:n uudistusta ja valtakunnallisen maankäyttöpäätösrekisterin valmistelua.

Tarjoukset tulee jättää Hanki-palvelussa 4.9. klo 12 mennessä.

Tarjouspyyntö: Selvitys kaavan pohjakartasta

Tarjouspyyntö: Kaavojen arkistoinnin selvitys