Hankinta: Kaavojen digitoinnin selvitys

31.7.2018

Maankäyttöpäätökset-hanketta koordinoiva Ympäristöministeriö hankkii asiantuntijaselvityksen, jonka tavoitteena on muodostaa käsitys nykyisten kaavojen digitoinnin tarpeesta ja keinoista toteuttaa digitointia kustannustehokkaimmalla tavalla. Lisäksi tarkastellaan ja tehdään ehdotus digitoinnin lainsäädännön ohjaustarpeista ja keinoista. 

Tulevaisuudessa tavoitetilana on saada kaikki voimassaolevat maankäyttöpäätöstiedot digitaalisena rakenteellisena tai linkitettynä tietona yhteiskunnan ja viranomaisten käyttöön. Tämä edellyttäisi, että nykyisin pääosin ei-rakenteellisena tietona olevat kaavatiedot digitalisoidaan rakenteelliseksi tiedoksi. Tämä tarkoittaisi yhtenäisen tietomallin mukaisia tietoaineistoja. Käytännössä laajin työ koskisi sitä, että vanhat, lainvoimaiset asemakaavat digitoidaan yhtenäisellä tavalla. 

Tätä prosessia vauhditetaan nyt tilaamalla selvitys. Selvitystyöhön liittyvään hankintailmoitukseen voi tutustua tarkemmin Hanki-palvelussa. Työ aloitetaan mahdollisimman nopeasti 08-09/2018 ja sen valmistuminen ajoittuu joulukuulle 2018. 

Tarjoukset voi jättää Hanki-palvelussa 17.8.2018 klo 12 mennessä.

Hankinta on jaettu kahteen osaan, joista osa kaksi on optio. Ensimmäisessä osassa muodostetaan käsitys nykyisten kaavojen digitoinnin nykytilanteesta ja tarpeesta, sekä arvio digitoinnin hyödyistä, haasteista ja kustannuksista. Ensimmäisen vaiheen löydösten perustella tehdään päätös toisen vaiheen toteutuksesta tai toteuttamatta jättämisestä. Toisessa vaiheessa toteutetaan tekniset ohjeistukset ja määrittelyt kaavojen digitoinnin prosessille.