Digiin konkretiaa pilotoinnin ja tiekartan avulla – kuulumisia Maankäyttöpäätökset-osahankkeesta

29.5.2019

Webinaarissa tiistaina 28.5. kuultiin, missä mennään Maankäyttöpäätökset-osahankkeessa. Projektiasiantuntija Sakari Jäppinen ja projektipäällikkö Satu Taskinen kertoivat, mitä kevään aikana on saatu aikaan ja mitä vielä loppuvuoden aikana on tulossa. 

Tämän vuoden lopussa päättyvä Maankäyttöpäätökset-hankkeen loppusuora häämöttää jo, mutta tahti ei ole vielä hidastunut. Keskeinen ponnistus on ollut jo viime kesänä alkanut Kuntapilotti, jossa on pilotoitu tietomallipohjaista kaavoitusta viiden pilottikunnan (Tampere, Kuopio, Kempele, Lahti ja Inkoo) kanssa. Samalla on pohdittu, mitä uutta hallinnon yhteinen paikkatietoalusta voisi tarjota tuoda kaavoitusprosessiin.

– Hankkeessa on kehitetty tietomalli asemakaavalle. Osana sitä on todettu, että nykymuotoisten kaavojen vakioiminen on aika haastavaa ja jotta saadaan kaikki irti digitalisaatiosta, tarvitaan uudenlainen suunnitteluprosessi ja uudenlaiset käytännöt, kertoo projektiasiantuntija Sakari Jäppinen.

Kuntapilotissa syntyneisiin ehdotuksiin liittyen kaavoituksen lähtötietojen käsittelyyn, kaavan pohjakarttaan ja valtakunnallisen ajantasakaavan esitystapaan teetettiin myös keväällä Ota kantaa -kysely, johon saatiin lähes 40 vastausta pääasiassa kunnista.  

– Tiivistettynä voi sanoa, että Kuntapilotin visiota lähtötiedoista pidetään hyvänä, mutta voi todeta, että on vielä useita ratkaistavia asioita, jotta päästään tavoitetilaan. Huomiota tuli muun muassa tiedon laatuun ja elinkaaren hallintaan liittyen, ja miten saavutettaisiin yhtenäinen muoto tällä hetkellä hyvin eri tarkkuustasoissa oleville aineistoille, Jäppinen kertoo.

Kuntapilotin rinnalla on kulkenut myös yhteistyössä Sanastokeskuksen kanssa tehtävä sanastotyö, jonka avulla halutaan varmistaa, että kaikille on yhteinen ymmärrys kaavoituksen digitalisaatioon liittyvistä käsitteistä. 

Toinen tärkeä huomio, joka myös Kuntapilotin rinnalla on noussut, on asemakaavoituksen ja kiinteistönmuodostuksen välinen suhde ja prosessien sujuvoittaminen. Tähän liittyen on tulossa myös avoin työpaja 11.6., johon voit ilmoittautua tästä.

Kohti tulevaisuuden maankäyttöpäätöksiä

Lopuksi webinaarissa kuultiin hankkeen suunnitelmia loppuvuodelle. Syksyllä tulossa on muun muassa selvitys liittyen sähköiseen arkistointiin, henkilötietosuojaan ja tietoturvaan. Lisäksi loppuvuoden aikana laaditaan maankäyttöpäätösten digitalisoinnin kustannus-hyötyanalyysi.

– Tarkoitus on ensin arvioida Kuntapilotin tuloksia, kun ne valmistuvat tässä ihan piakkoin. Näitä tullaan jalostamaan eteenpäin myös yhteistyössä Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankeen kanssa, kertoo projektipäällikkö Satu Taskinen

Ympäristöministeriön Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hanke käynnistettiin vuoden 2019 alussa, ja sen päämääränä on tuottaa tiekartta ja visio siitä, mitä digitaalisessa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa oikeasti tavoitellaan.

– Hankkeessa kootaan tämän vuoden aikana yhteen toimenpiteet, joita tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, aina vuoteen 2030 saakka. Hanke on jaettu kolmeen osaan, ja ihan näillä näppäimillä tehdään päätöksiä siitä, mitkä ovat ne toimenpiteet, joita konkreettisesti lähdetään edistämään, Taskinen kertoo.

Tutustu tallenteelta tarkemmin Kuntapilotin alustaviin lopputuloksiin, tuleviin suunnitelmiin ja Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen tiekarttaan.

Aiheista kuullaan lisää myös ympäristöministeriön järjestämässä Missä mennään, digikaava? -seminaarissa keskiviikkona 6.5.2019. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 29.5.