Avoin webinaari kaavojen digitointiselvityksestä 17.10.

9.10.2018

Käynnissä olevasta digitointiselvityksestä pidetään sidosryhmille avoin webinaari, jossa käydään läpi selvityksen välituloksia ja keskustellaan alustavista löydöksistä. Tule mukaan!

Ympäristöministeriön Maankäyttöpäätökset-hankkeessa toteutetaan asiantuntijaselvitystä, jonka tavoitteena on muodostaa käsitys nykyisten kaavojen digitoinnin tarpeesta ja keinoista toteuttaa digitointia kustannustehokkaimmalla tavalla. Sidosryhmille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille järjestetään 17.10. webinaari, jossa kuullaan ja keskustellaan selvityksen edistymisestä. Hanke valmistuu vuoden 2018 aikana.

Webinaarissa esitellään alustavia löydöksiä esimerkiksi kunnille ja sidosryhmille lähetetystä kyselystä, johon saatiin yli sata vastausta. Lisäksi työssä on toteutettu kansainvälistä vertailua digitoinnin parhaista käytännöistä, sekä suoritettu asiantuntijahaastatteluja. Näistä kaikista aiheista on tarkoitus keskustella webinaarissa vapaamuotoisesti.

Luonnos selvityksen loppuraportista on luettavissa täällä.

Kunnille tehdyn kyselyn tulokset

Muille toimijoille tehdyn kyselyn tulokset

 

Ajankohta: 17.10. klo 10:00 - 11:30

Paikka: Skype. Linkki kokoukseen.