Anna palautetta maaperän rakennettavuusmallista

3.4.2019

Käynnissä olevassa kehittämisprojektissa on pilotoitu uudenlaista tietomallipohjaista rakennettavuusmallia ja rakennettavuusluokittelua. Maaperän rakennettavuusluokittelua ehdotetaan kansalliseksi käytännöksi maankäytön suunnittelussa. Tutustu rakennettavuusmalliin ja –luokitteluun ja anna palautetta niiden hyödynnettävyydestä 14.4.2019 mennessä.